عکسها و تصاویر شخصی شهید اکبر شهریاری

 
 
                                                       
                                                               
                                                             
محمدباقر شهریاری در آغوش پدر شهیدش

××××××××××
×××××××
×××××××
×××××
×××××
×××××
××××
شهید اکبر شهریاری و خواهرزاده هایش
محمدجواد و محمدمتین حسن زاده

××
محمدمتین در آغوش دایی شهیدش
سفر به شهر توریستی سرعین

××××
××××××××
××××××××
×××××××××
×××××××××
×××
×××××
×××××
××××
×××××××
×××××
×××
××× 


××××
×××
××××
××
××××
                                                           
                                                                              
                                                                            
                         
                                               
                                            
                                   
                                     شهریورماه 1381 - شرفه اردبیل      
                                                         شهریورماه 1381 - شرفه اردبیل  ×××   
                                   شهریورماه 1381 - سرعین اردبیل 
                                                   ××××
 
                                  شهریورماه 1381 - سرعین اردبیل

                                                   ×××
 
                             شهریورماه 1381 - شورابیل اردبیل    
   
                                   ××
                          
××××××××××
 
××
 
 
×× 

×××
××
×××××
 
 
×××

×××
××××
×××
×××
×××××××××
بهار سال 1381 - قدمگاه
بهار سال 1381 - قدمگاه
 
 
بهار سال 1381 - مشهد مقدس

×××××
 
 
×× 
 شهریورماه 1381 - شرفه اردبیل
 
×××××
××××
×××
×××××
شهریورماه 1381 - مرقد مطهر حضرت امام خمینی قدسره الشریف
 
 
 
 
 
 
 
××××
 
××××
 
×××
 
×××××
نماز ظهر عاشورا - هیئت لثارات الحسین علیه السلام
×××××××××××××
 
 
 
 
 
/ 1 نظر / 98 بازدید
تنها

خوشا به سعادتش...